16 November, 2009

S konopím má zkušenost třetina dospělých Čechů

Praha - Zkušenost s drogou má stále více dospělých Čechů, nárůst se týká hlavně konopí, vyplývá z dnes zveřejněné výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za loňský rok.

Zatímco v roce 2004 přiznala aspoň jednu zkušenost s konopím pětina dospělých, loni to byla třetina. Meziročně se zvýšil i počet uživatelů opiátů a pervitinu. Z lidí, kteří berou drogy pravidelně a dlouhodobě, si naprostá většina drogy píchá. V posledních dvou letech vzrostl i počet nových případů infekce HIV mezi injekčními uživateli drog.

Podle nedávno zveřejněné výroční zprávy agentury EU pro drogy (EMCDDA) mladí Češi nadále vedou mezi evropskými zeměmi v užívání konopí a extáze. S konopím má zkušenost 44 procent mladých Čechů do 24 let, v posledním měsíci jich marihuanu kouřilo 28 procent.

V ČR se loni uskutečnily dva průzkumy populace od 15 let do 64 let, které poskytly rozdílné výsledky. Podle prvního šetření někdy v životě vyzkoušelo drogu 37 procent lidí. Z toho s konopím má zkušenost 34 procent a s jinou drogou než marihuanou 17 procent. Podle druhé studie má alespoň jednu zkušenost s drogou 15 procent lidí, s konopím stejné procento a jinou drogu než konopnou vyzkoušela čtyři procenta. Přes tyto rozdíly výsledky obou studií ukazují, že podíl osob, jež mají zkušenost s návykovými látkami, v populaci roste. Největší nárůst se týká konopných drog, uvádí zpráva.

Podle odhadů kouří denně nebo téměř denně marihuanu asi 57.000 lidí ve věku 15 až 64 let, to je 0,8 procenta této kategorie.

Odhadovaný počet takzvaných problémových uživatelů drog, tedy těch, kteří si drogy pravidelně a dlouhodobě píchají, se loni zvýšil přibližně na 32.500. Z nich je zhruba 21.200 uživatelů pervitinu a asi 11.300 bere opiáty (heroin). Drogy si píchá 31.200 těchto závislých.

Výskyt infekce HIV mezi injekčními uživateli drog je stále relativně nízký - sahá hluboko pod jedno procento. HIV infekce byla loni odhalena u 13 lidí, kteří injekčně brali drogy. Ve srovnání s rokem 2006 však v posledních dvou letech počet nových případů infekce HIV u injekčních uživatelů drog vzrostl.

Autor: ČTK | www.ctk.cz

No comments: